QUYỀN LỢI CỦA

NHÀ TÀI TRỢ

+ ĐỒNG TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH                             Số Lượng 10: tặng kỷ niệm chương, hoa, logo xuất hiện trên backdrop, sân khấu, Fanpage, Website event, Standee (bên trong sự kiện), Free 20 vé Event, hỗ trợ các Tools Marketing.
+ HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG: Logo xuất hiện trên backdrop, sân khấu, Fanpage, Website event, Standee, Free 05 vé Event.

>>> XEM THÔNG TIN SỰ KIỆN <<<

10 TRIỆU

QUYỀN LỢI

Được tặng khóa học GG Ads, FB Ads, Setup Zalo GNS trực tiếp tại DN, tặng kỷ niệm chương, hoa, logo xuất hiện trên backdrop, sân khấu, Fanpage, Website Event, Standee, có bàn trưng bày sản phẩm trước event, Free 100 vé Event.

NTT Kim Cương

50 Triệu (HẾT SLOT)

QUYỀN LỢI

Được tặng khóa học FB Ads hoặc GG Ads trực tiếp tại DN, tặng kỷ niệm chương, hoa, logo xuất hiện trên backdrop, sân khấu, Fanpage, Website event, Standee, có bàn trưng bày sản phẩm trước event, Free 50 vé Event.

2 NTT Vàng (HẾT SLOT)

30 Triệu

QUYỀN LỢI

Được tặng khóa học GG Ads trực tiếp tại DN, tặng kỷ niệm chương, hoa, logo xuất hiện trên backdrop, sân khấu, Fanpage, Website event, Standee, có bàn trưng bày sản phẩm, Free 25 vé Event.

3 NTT Bạc (HẾT SLOT)

20 Triệu

Lưu ý: nhà tài trợ chuyển khoản, gửi logo, hình ảnh trước 01/03

NHẮN CHO BTC (VÀ CHỌN GÓI TÀI TRỢ)

>>> XEM THÔNG TIN SỰ KIỆN <<<